sim technik d.o.o.

Usluge

Cilj preduzeća je da ponudi visoku preciznost izrade uz atraktivnu cijenu. Vrhunski zahtjevi su poštovanje termina isporuke, čistoća i preciznost u poslu.

Cilj preduzeća je da ponudi visoku preciznost izrade uz atraktivnu cijenu. Vrhunski zahtjevi su poštovanje termina isporuke, čistoća i preciznost u poslu. Fokusirali smo se na izradu djelova, malih/velikih serija i prototipa opšte mašinogradnje.

Prerađujemo materijale kao što su: čelik, gus, aluminijum, inox, plastika i umjetni materijali.

Glodanje

Vršimo obradu svih vrsta materijala na horizontalnim i vertikalnim glodalicama sa 3 i 5 osa. Glodanje na horizontalnim glodalicama do maksimalno 4000x2000x1200 mm, glodanje na vertikalnim glodalicama do maksimalno 1000x900x970 mm.

Struganje

Radimo obradu svih vrsta prirubnica i osovina na klasičnim i cnc strugovima, do maksimalno ⌀ 600 i dužine do 1200 mm. Posjedujemo i Monforst koji postiže dosta veliku preciznost izrade.

Brušenje

Radimo brušenje svih vrsta osovina, otvora i ploča na savremenim cnc brusilicama za okruglo, ravno i koordinatno brušenje.

Zavarivanje

Posjedujemo savremeno opremljenu varionicu sa zaokruženim procesom od sječenja, sklapanja, zavarivanja, žarenja i pjeskarenja. Zavarivanje radimo u MIG/MAG i TIG postupku sa atestiranim variocima. Također posjedujemo i EN3834-2 certifikat.

Montaža

Montiramo podsklopove za kupce a u skorije vrijeme smo krenuli sa montažom kompletnih mašina sa svom mehaničkom i elektro opremom.

Rezanje

Što se tiče rezanja radimo rezanje za potrebe naše proizvodnje i uslužno rezanje. Od reznih mašina posjedujemo: tračne pile maksimalno do 450 mm, laser 1500x3000, maksimalna debljina materijala 15mm, water-jet 2000x3000, maksimalna debljina materijala 80 mm, plazma sječenje 2000x6000, maksimalna debljina materijala 80 mm.

Obrada erozimatima

Raspolažemo sa najsavremenijim erozimatima za obradu žicom i elektrodom.

Savijanje

Savijanje radimo na apkant presama od 1000 mm i 3000 mm, maksimalne debljine do 12 mm. Radimo još savijanje cijevi do ⌀ 50 i rolanje lima na valjcima maksimalne debljine 12 mm i dužine 1200 mm.

Površinska zaštita

U svom posjedu imamo liniju za cinčanje, bruniranje i niklovanje. Također posjedujemo i komoru za lakiranje.

Termička obrada

U sklopu termičke obrade radimo kaljenje, cementaciju, plazmanitriranje, poboljšanje i žarenje.