sim technik d.o.o.

Fanuc Robocut

  • Erozimat Fanuc Robocut - žica
    Broj mašina: 1
  • Strojni dijelovi na CNC erozimatu se režu žicom, te na taj način se može izrezati bilo koji oblik prema nacrtu, bez obzira na tvrdoću.
    x-osa – 320 mm
    y-osa – 220 mm
    z-osa – 255 mm