top left banner

simtechnik logo

GermanDE-CH-ATCroatianhr-HR

top right banner


world map

home shadow separator

O nama

Preduzeće Sim Technik je osnovano 2007 godine. U julu 2008 preduzeće se preselilo u svoje nove prostorije, koje se nalaze 3km udaljeno od Kotor Varoša u pravcu banja Luke.

SIM TECHNIK d.o.o se bavi proizvodnjom dijelova iz oblasti mašinstva uz poštovanje visoke preciznosti i rokova isporuke. Preduzeće je koncipirano na izradi mašinskih dijelova u pojedinačnoj i maloserijskoj proizvodnji. Tokom poslovanja sprovode se visoki zahtjevi kvaliteta uz primjenu znanja u svim fazama procesa rada.

U svom dugogodišnjem djelovanju SIM TECHNIK d.o.o je razvio imidž pouzdanog partnera za sve svoje kupce i korisnike usluga.

Specifičnost poslovanja je praćenje potreba i zahtjeva kupaca i brzina reagovanja na njihove opšte i specifične zahtjeve.

SIM TECHNIK d.o.o raspolaže sa svim potrebnim resursima za vršenje djelatnosti, savremenom opremom viskog kvaliteta i opremljenim proizvodnim prostorom, a posebnu pažnju posvećuje angažovanju stručnog kadra koji se permanentno usavršava.

SIM TECHNIK d.o.o je uspostavio ciljeve u pravcu daljeg razvoja kako bi obezbjedilo veću zastupljenost na tržištu i ispunjene specifičnih zahtjeva i očekivanja kupaca.

SIM TECHNIK d.o.o je uskladio svoje poslovanje sa zahtjevima međunarodnog standarda ISO 9001:2008, kako bi obezbjedilo upravljanje sistemom kvaliteta uz povećanje efektivnosti i efikasnosti procesa i obezbjedilo stalno povećanje zadovoljstva svojih kupaca. Sim technik trenutno zapošljava 100 radnika, u dvije smjene.

 
onamaonamaonama
         
qrcode.simtechnikSIM TECHNIK d.o.o.
Šibovi bb, 78220 Kotor Varoš
Bosna i Hercegovina
Tel.: +387 51 761 129
Fax.: +387 51 761 130

  brands   Copyrights © 2013 SIM TECHNIKlogo trans